Грати безкоштовно
How to develop language
24 Січ. 2023

Як розвинути мовлення й креативну уяву в дітей?

Опанування мови дітьми завжди було предметом зацікавлення вчених. Мозок дитини часто надзвичайно сприйнятливий до впливу через його пластичну природу, його легко навчити розвивати мову та творчу уяву. Перші роки життя – найважливіші для розвитку мови в дітей. Навколишній досвід має значний вплив на мовний розвиток дитини. Дуже важливо сприяти розвитку творчих здібностей і уяви в дітей, оскільки це дає численні переваги. Наприклад, діти, які здатні уявити себе на місці інших, часто більш емпатійні й готові до співпраці. Крім того, творчий і когнітивний розвиток дітей відбувається, коли вони використовують уяву для читання чи іншої діяльності. Читаючи, діти можуть легко візуалізувати сюжет і героїв, якщо вони застосують свою творчість і уяву.

Навчання драматичній педагогіці й іншим видам педагогіки на основі акторської гри пов’язане з удосконаленням креативності. П’ять творчих процесів, які вдалося виявити за допомогою навчання драматичній педагогіці. Це дивергентне мислення, фантазія й уява, асоціативне мислення, символізація та розв’язання проблем. Мова важлива для успіху дитини в школі та спільноті загалом. Іноді дітям, які мають труднощі в навчанні чи іншу інвалідність, нелегко розвинути мовні навички. Для прикладу, дослідження, яке оцінювало мовний розвиток у дітей із кохлеарним імплантатом, виявило, що мовний внесок батьків протягом перших років після встановлення імплантату, корелює з пізнішими результатами мовлення дитини.

Що відбувається, коли діти втрачають або не мають здатності чути мову? Глухі діти часто змушенні запроваджувати мовні конструкції у свої жести. Вони розвивають системи жестів для спілкування з особами з добрим слухом навколо них. Проблеми виникають, коли ці діти намагаються розвивати мову, особливо розмовну. Глухі діти й діти з вадами слуху (DHH) розвивають мову жестів, так само як діти з добрим слухом розвивають розмовну мову. Однак діти з вадами слуху часто все одно затримуються в розвитку порівняно з дітьми з гарним слухом. Унаслідок цього такі діти мають вищий ризик віктимізації з боку однолітків, ніж діти з добрим слухом. Чутливі батьки й батьки, які змушують дітей стати компетентними в практичній, емоційній, когнітивній і соціальній сферах, призводять до меншої ймовірності віктимізації.

Читання книг і казок – ще один чудовий спосіб забезпечити належний розвиток мовлення. Заходи втручання для розвитку мовлення в дітей, як-от читання книг із малюнками, довели свою ефективність. Вчителі відіграють важливу роль у забезпеченні належного розвитку мовлення. Найчастіше педагоги дошкільних і вищих навчальних закладів включають у свої навчальні програми літературну діяльність. Фонологічної чутливості та знання літер варто навчати в мовному середовищі.

читання книг і казок

Експресивний і рецептивний розвиток мовлення відбувається на ранніх етапах життя. Переваги читання дітям у грудному віці недостатньо відомі. Однак дослідники виявили, що раннє, регулярне читання демонструє покращення мовних показників уже в 9-місячному віці. Чинники середовища мають вирішальне значення для того, щоб діти своєчасно розвивали навички читання та мовлення. Наприклад, діти з бідних родин імовірніше зростають у домашньому середовищі без належного піклування й навичок читання. Ці середовища часто не сприяють розвитку грамотності. Заходи втручання змінили ставлення батьків до важливості читання для дітей.

Грамотність – постійний процес розвитку, який включає мовлення, слухання, читання та письмо. Педіатри можуть відігравати важливу роль у сприянні розвитку грамотності в дітей. Саме вони здатні на ранній стадії виявити розлади мови та мовлення й запобігти їм на ранній стадії. Профілактика ґрунтується на теоріях про те, що на вивчення мови впливає мовне середовище. Ранні заходи з навчання грамотності, зокрема мовленнєві втручання, виявились ефективними для стимулювання цілеспрямованої реакції дітей на вдосконалення своїх навичок.

Також потрібно враховувати дітей, які розвиваються у двомовному середовищі. Дослідження дійшли висновку, що двомовність жодним чином не має негативного впливу на здібності або навички вивчення мови дітьми. Хоча вивчення двох мов займає більше часу, ніж вивчення однієї, двомовні діти можуть мати відмінні сильні сторони в кожній мові. Крім того, вивчення двох мов може допомогти дітям покращити навички слухання, обробки інформації та розв’язання задач. У нашому дедалі більш розмаїтому суспільстві двомовні діти також можуть мати перевагу й заводити нових друзів і будувати міцні стосунки, використовуючи свою другу мову.

Схоже, екологічні й генетичні чинники сприяють розвитку мовних і мовленнєвих розладів. Приблизно від 5 до 8 відсотків дітей дошкільного віку страждають від затримки мовлення та мови, яка часто зберігається до шкільних років. Своєю чергою, це може призвести до зниження успішності в школі та психосоціальних проблем серед цієї категорії дітей. Деякі характеристики, як-от чоловіча стать, сімейна історія й освіта батьків, були пов’язані із затримкою мовлення. Близько половини дітей із затримкою мовлення мають подальші труднощі в підлітковому віці та пізніше, часто в навчальному закладі й на роботі. Соціально-економічні труднощі також можуть бути чинником, що сприяє затримці мовного розвитку.

Затримка мовлення та мови в дітей веде до труднощів із читанням, письмом, увагою та соціалізацією. Затримка розвитку мовлення та мови, експресивний і рецептивний мовний розлади – це лише кілька типів первинної затримки мовлення та мови. Окрім заходів втручання, логопеди відіграють важливу роль у забезпеченні можливості дитини справлялася зі своїми труднощами в мовленні та мові. Логопедія довела свою ефективність, особливо в дітей з експресивним мовним розладом. Зокрема, дистанційна логопедія – ефективне лікування для пацієнтів, що затинаються, незалежно від їх віку, статі й рівня освіти. Вона допомагає дитині покращити мовлення та зменшити заїкання. Додатковою перевагою дистанційної логопедії є позбавлення від витрат часу на доїзд, а також те, що заняття можна проводити в різних місцях, вибраних пацієнтом і його родиною.

розвиток мовлення в дітей

З огляду на інформацію вище, зрозуміло, що розвиток мовлення в дітей – важлива віха, оскільки воно формує спосіб їх спілкування та самовираження в цьому все більш соціалізованому світі. Miogym: Speech Therapy – це додаток, що містить різні вправи з анімацією, які допомагають дітям навчитися розмовляти. З ним діти можуть покращити свої навички мовлення та мови, використовуючи функції додатка. Численні дослідження показали, що заходи втручання й терапія – важливі для покращення розвитку мовлення й уяви. Як наслідок, діти, батьки, опікуни й лікарі повинні співпрацювати, щоб гарантувати, що кожна дитина має всі необхідні інструменти для розвитку належних навичок мовлення.

Якщо у вас виникли питання,
напишіть нам    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

    Leave your question here. Please, leave your contacts for communication
      Send massage